İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

“Emza Enerji” olarak “önce insan” anlayışını kendimize ilke edinerek faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda bu sorumluluğun bilincinde hareket etmeyi taahhüt ederiz. 


• Yürürlükteki İSG mevzuatına ve üyesi olduğu kuruluşların şartlarına uyarak iş sağlığı ve güvenliği için gerekli tüm önlemleri almak,

• Çalışanların kendi bireysel İSG sorumluluklarının farkında olmalarını, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili faaliyetlerin sürekli iyileştirilmesini sağlamak,

• Önceden önlem alarak iş sağlığı ve güvenliği risklerinin ortadan kaldırılmasını sağlamak,

• Kamu, özel sektör kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile edinilen İSG tecrübelerini karşılıklı olarak paylaşmak,matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon