ÇEVRE POLİTİKAMIZ

“Emza Enerji” olarak faaliyet gösterdiğimiz ve yaşam değerimiz olan coğrafyalarda çevre ile ilgili tabi olduğumuz tüm sorumluluklarımızın bilincindeyiz. Bu bağlamda aşağıdaki hususların temini ve idamesini taahhüt ederiz.


• Ulusal ve uluslararası yasal düzenlemelere ve diğer yükümlülüklere uymayı,

• Bilimsel araştırmalar ile teknolojik gelişmeleri takip ederek çevresel kirlenmeyi önlemeyi ve çevresel performansı sürekli olarak geliştirmeyi,

• Doğal kaynakları korumayı ve en verimli şekilde kullanmayı,

• Olası çevresel etkileri tasarım aşamasından ömür çevrimi sonuna kadar kontrol altında tutmayı ve azaltmayı,

• Atıkları mümkün olduğunca kaynağında azaltmayı veya geri kazanmayı,

• Çevre amaç ve hedeflerini oluşturarak sürekli gelişmeye katkıda bulunmayı,

• Tüm çalışanlarımıza çevre konusunda eğitimler vererek üst yönetimden en alt birime kadar tüm çalışanlarımızın çevre sorumluluk bilincini arttırmayı,

• Tüm paydaşlar ile iletişim kurmayı ve gerektiğinde bilgi paylaşmayı, taahhüt etmektedir.matbaa, ankara matbaa, katalog baskı davetiye promosyon